Početna Obuka Održavanje sistema (MS)

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Održavanje sistema (MS)

Seminar MS-1: Projektovanje održavanja

Tip seminara Informativni
Namena seminara Rukovodioci, planeri i tehnolozi održavanja
Cilj seminara Upoznavanje učesnika sa savremenim prilazima u projektovanju održavanja i upravljanju održavanjem
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 časova)
Program
 • Razvoj sredstava za rad i koncepcija održavanja
 • Prilaz projektovanju održavanja u Jugoslaviji
 • Prilazi projektovanju održavanja u svetu
 • Integralna logistička podrška (SAD)
 • Terotehnologija (VB)
 • Totalno produktivno održavanje (Japan)
 • Održavanje zasnovano na pouzdanosti (VB)
 • Svetska klasa održavanja (SAD)
 • Prilaz IIS - Novi Sad
 • Organizacione osnove
 • Tehnološki postupci
 • Upravljački moduli - osnove
 • Organizacija održavanja
 • Resursi
 • Organizaciona struktura
 • Kadrovi

Seminar MS-2: Upravljanje održavanjem

Tip seminara Informativni
Namena seminara Rukovodioci održavanja na svim nivoima
Cilj seminara Upoznavanje učesnika sa metodama i tehnikama analize procesa održavanja i postupcima održavanja
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 časova)
Program
 • IIS Prilaz projektovanju i upravljanju održavanjem
 • Upravljački moduli
 • M1: Izrada programa rada
 • M2: Evidencija otkaza i izrada planova
 • M3: Planiranje intervencija
 • M4: Upravljanje zalihama
 • M5: Priprema dokumentacije
 • M6: Izveštavanje i kontrola intervencije
 • M7: Analiza postupaka održavanja
 • M8: Projektovanje poboljšanja
 • Informacioni podsistem za upravljanje održavanjem

Seminar MS-3: Modeli preventivnog održavanja

Tip seminara Informativni
Namena seminara Rukovodioci operativne pripreme održavanja, planeri i tehnolozi održavanja
Cilj seminara Upoznavanje učesnika sa suštinskim razlikama između preventivnog i naknadnog održavanja i uslovima uvođenje postupaka preventivnog i održavanja po stanju
Vreme trajanja 2 dana (13 - 15 časova)
Program
 • Preventivno održavanje
 • Održavanje po stanju
 • Modeli preventivne zamene
 • Model Vajta
 • Model Vajsbauma
 • Model Jorgensona
 • Ostali modeli
 • Modeli preventivnih pregleda
 • Model Barlou - Prošan - Hantera
 • Model Baldina
 • Model Govoruščenka
 • Ostali modeli