Početna Obuka Zaštita životne sredine (EM)

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Zaštita životne sredine (EM)

EM-1: Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Tip seminara Informativni
Namena seminara Najviše i srednje rukovodstvo organizacija
Cilj seminara Upoznavanje sa zahtevima serije standarda ISO 14000, sa posebnim naglaskom na model za sertifikaciju ISO 14001
Vreme trajanja 1 dan (4 - 5 časova)
Program
 • Zašto ISO 14000?
 • Nastanak i struktura serije standarda ISO 14000
 • Standard ISO 14001 - zahtevi i odgovori
 • Veza serije standarda ISO 14000 sa serijom standarda ISO 9000: 2008
 • Upravljanje projektom uvođenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001
 • Sertifikacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001

Seminar EM-1A: Dokumentovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine ("work-shop")

Tip seminara Instruktivni
Namena seminara Rukovodstvo organizacionih celina i članovi tima za razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Cilj seminara Obuka učsnika za izradu i izrada dokumentacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa ISO 14001 (učesnici odlaze sa određenim brojem gotovih postupaka u skladu sa ISO 14001)
Vreme trajanja 2-5 dana (u zavisnosti od zahteva organizacije)
Program
 • Dokumentovanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine na osnovama zahteva standarda ISO 14001
 • Osnove oblikovanja dokumentacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Prikaz izvedenih rešenja i softverskih alata
 • Izbor i pravila rada timova za razradu dokumentacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Praktičan rad grupa - timova na izradi dokumenata sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Prezentacija i analiza rezultata rada grupa - timova

Seminar EM-2: Inertne provere sistema upravljanja zaštitom životne sredine

Tip seminara Informativni
Namena seminara Učesnici određeni za interne proverivače sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Cilj seminara Upoznavanje i osposobljavanje polaznika za interne proverivače sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Vreme trajanja 2 dana (16 časova)
Program
 • Provere sistema upravljanja zaštitom životne sredine
 • Pojmovi i definicije (ISO 14050)
 • Zahtevi standarda ISO 14001
 • Iniciranje i priprema provere
 • Provera poznavanja standarda SRPS ISO 14001:2005 (samostalna izrada testa)
 • Izradi plana i programa provere (timski rad polaznika)
 • Analiza rezultata provere poznavanja standarda SRPS ISO 14001:2005
 • Priprema kontrolnih lista za internu proveru (timski rad polaznika)
 • Taktike provere
 • Simulacija interne provere (timski rad polaznika)
 • Analiza provere i izrada izveštaja o proveri
 • Završni ispit