Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

Ce znak
Evropska Unija je objavila seriju "Direktiva za Novi pristup" koje su sve zemlje članice EU obavezne primeniti. Cilj Direktiva za Novi pristup je da se pojednostavi kretanje robe u, i izvan zemalja članica.
Ovaj zakon znači da proizvođači koji prodaju proizvode unutar EU moraju imati CE oznaku na svojim proizvodima, ambalaži i propratnoj dokumentaciji. Tamo gde je je ova Direktiva na snazi, smatra se prekršajem ako se proizvod pojavi na tržištu, a nema CE oznaku. Proizvođač je zakonski dužan da su njegovi proizvodi usaglašeni sa zahtevima direktive i da oni poseduju CE oznaku.
CE znak pokazuje da je proizvod projektovan i proizveden u skladu sa odredbama svih primenjivih direktiva EU.
CE znak suštinski pokriva bezbednost proizvoda, jedini je dozvoljeni znak o sigurnosti proizvoda i predstavlja praktično “pasoš” za proizvode.
CE znak, simbolizira činjenicu da je proizvod bio predmet odgovarajuće/ih procedure/a ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa primenjivom/im direktivom/ama EU.
CE znak je obavezan na teritoriji zemalja članica EU i mora biti postavljen pre nego što se proizvod plasira na tržište i stavi u upotrebu.
Ukoliko se na neki industrijski proizvod primjenjuje više direktiva, onda CE znak na tom proizvodu pokazuje da je proizvod usaglašen sa odredbama svih tih direktiva EU.