Početna Konsalting ISO22000

Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

ISO22000

Povećanje zahteva potrošača za sigurnom hranom dovelo je do stvaranja sistema menadžmenta bezbednošću hrane koji se temelje na HACCP-u. Ovaj međunarodni standard integriše principe koje predviđa Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP) i korake primene koje je razvilo Veće Codexa Alimentariusa i dinamično ga kombinovalo sa programima potrebnim za kontrolu i smanjenje svih opasnosti po sigurnost hrane uočenih za završne proizvode (isporučene u idući korak prehrambenog lanca, na prihvatljive nivoe).
Norma ISO 22000 predstavlja dobru referencu za upravljanje sigurnošću hrane i ujedno je prvi standard koji je namenjen celom prehrambenom lancu. Ovo nije samo standard za proizvodača hrane, već je u pitanju standard koji mogu primijeniti svi partneri u lancu. Osnovni princip standarda je da se "planira, razvija, implementira, deluje, održava i unapređuje Sistem menadžmenta bezbednosti hrane“ i  usmeren je ka isporuci proizvoda koji su sigurni za krajnjeg korisnika.
ISO 22000 pruža relevantan standard koji pomaže industriji hrane da dokaže privrženost principima bezbednosti hrane za kupce i krajnje korisnike i pritom pruža okvir sistemu menadžmenta koji spaja alate, tehnike, procese nadzora i ureðene zahteve za osiguranje bezbednosti hrane.
Ovaj menadžment alat namenjen je svima, od primarnih proizvođača preko prerađivača, skladištenja i transporta sve do maloprodaje i uslužnih delatnosti, dajući zajednički okvir celoj industriji kao sistem koji je svetski prepoznatljiv. Uzajamna veza zahteva, između standarda ISO 22000 i ISO 9001 dozvoljava laku integraciju ova dva menadžment sistema. Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti:

  • Identifikovanje svih kritičnih kontrolnih tačaka koje postoje u Vašoj organizaciji
  • Izradu kompletne dokumentacije (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom)
  • Obuku svih zaposlenih u organizaciji
  • Obuka za sprovođenje internih provera
  • Sprovođenje internih provera
  • Priprema za sertifikaciju ISO 22000 i prisustvo prilikom sertifikacije