Tara 2018

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.10.-06.10.2018. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

12.08.2018. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. oktobra 2018. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

HACCP

HACCP je naučno zasnovan princip koji podrazumjeva dobru higijensku praksu (GHP) i dobru proizvođačku praksu (GMP). Kao rezultat HACCP studije izrađuje se HACCP plan  u kome su identifikovane kritične kontrolne tačke (CCP) i način monitoringa nad njima. Svaki HACCP plan je specifičan i individualan, prilagođen tačno određenom proizvodu ili procesu.
HACCP sistem je primjenjiv za sve proizvođače i prerađivače hrane, i ostalih proizvoda čije konzumiranje može ugroziti zdravlje potrošača. Primjenjiv je i prilikom proizvodnje  predmeta koji dolaze u dodir sa hranom. HACCP sistem se implementira u uslužnim djelatnostima koje u svojoj ponudi imaju dodira sa hranom (hoteli, restorani).
Osnovne koristi za preduzeća koja implementiraju HACCP sistem su: Veća pouzdanost u zdravstveno bezbjedne proizvode, smanjenje mogućnosti trovanja hranom, mogućnost identifikacije i otklanjanja opasnosti i smanjenje rizika, zadovoljenje zakonske regulative, te povećanje zadovoljstva potrošača. Kao konsultanti u ovoj oblasti mi Vam možemo pružiti:

  • Identifikaciju kriticnih kontrolnih tačaka
  • Pokretanje mera za uspostavljanje dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse
  • Izradu HACCP planova
  • Izradu dokumentacije HACCP-a
  • Edukaciju za interne ocenjivače HACCP sistema
  • Priprema za sertifikaciju i prisustvo prilikom sertifikacije