Početna Kadrovi

Tara 2019

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.04.-06.04.2019. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

TUV

Kadrovi
Centar ima stručne i kompetentne kadrove za sva područja rada, a u slučaju potrebe angažuje spoljne saradnike - najpoznatije eksperte za procese i tehnologije različitih vrsta. Osnovu projektantsko-konsultantskog tima CENTRA čine:
Dva člana tima IT - CENTRA su eksperti EOQ, četiri člana tima IT - CENTRA su pohađala kurs Ocenjivača sistema kvaliteta za ISO 9000, jedan član za OHSAS 18001 po programu "Nigel Bauer & Associates" iz Engleske (međunarodno registrovani kurs za obuku ocenjivača sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu) i jedan član za ISO 14000 po programu "Nigel Bauer & Associates" iz Engleske (međunarodno registrovani kurs za obuku ocenjivača sistema zaštite životne sredine)