Početna O nama

Tara 2019

Sledeći ITC seminar je planiran za 01.04.-06.04.2019. Preuzmite program seminara i prijavu za seminar.

Vesti

08.02.2019. Najava seminara na Tari

Obaveštavamo Vas da će se u periodu od 01. do 06. aprila 2019. na Tari u hotelu "Omorika" održati tradicicionalni informativno instruktivni seminari u organizaciji Istraživačkog i tehnološkog centra. Biće nam zadovoljstvo da uzmete učešće na nekom od seminara čiji detaljan program možete preuzeti OVDE. Prijavu možete izvrsiti faksom ili e-mailom na obrascu koji možete preuzeti OVDE.

Tim eksperata Istraživačkog i tehnološkog centra se raduje susretu i ponovnom druženju.

TUV

Istorijat centra

Koreni Centra dosežu do daleke 1960. godine kada je, na Vidovdan osnovan Univerzitet u Novom Sadu, a po odluci Velike narodne skupštine Republike Srbije. Jednog člana Univerziteta činio je Mašinski fakultet u čijem delu je egzisitrala i Katedra za unapređenje procesa rada. Vremenom, iz te katedre izrasta Institut za industrijske sisteme. Intenzivna saradnja sa privredom, koja se programski ogledala kroz:

  • istraživačko - razvojne projekte,
  • analize, dijagnoze i revitalizaciju procesa rada,
  • projekte unapređenja sistema kvaliteta,
  • projekte programske podrške,
  • projekte obuke kadrova itd.

... uslovila je formiranje posebnog pravnog lica, IIS - Istraživačkog i tehnoškog centra (u daljem tekstu Centar). Završetak zgrade Centra, pojutarje Vidovdana, 29.06.1990. godine smatra se danom osnivanja Centra. Centar je zadržao osnovnu programsku orjentaciju, koju ostvaruje putem projektnih timova, koji se formiraju zavisno od prirode projekta.Januara 1998. godine Centar postaje prva organizacija kod nas sertifikovana u skladu sa zahtevima ISO 9001 za istraživanje, projektovanje, konsalting i obuku. Sertifikaciju sistema kvaliteta Centra je izvršila i njegov nadzor obavlja nemačka sertifikaciona kuća RW TUEV iz Essena. Stečeno iskustvo, imidž, stručni kadrovi, praćnje savremenih tehnologija, stalno usavršavanje organizacije kroz realizaciju ciljeva zacrtanih u Politici kvaliteta, kao i beskompromisno poštovanje Sistema vrednosti, garant su kvaliteta i pouzdanosti poslovanja Centra.